МВС Укрїни. Експертна служба

У ПОШУКАХ ІСТИНИ БЕЗ ПРАВА НА ПОМИЛКУ

Герб Хмельницької області

Мистецтвознавча експертиза за експертною спеціальністю 15.1 «Мистецтвознавчі дослідження»

Судово-мистецтвознавча експертиза – самостійний вид експертизи, під час якої здійснюється атрибуція і визначення культурної та історичної цінності рухомих предметів антикваріату або предметів мистецтва, а також установлення належності інформації, яка міститься на матеріалізованих носіях, до порнографії або такої, що пропагує культ жорстокості та насильства.

Об’єктами судово-мистецтвознавчої експертизи є твори мистецтва, а саме образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного), предмети антикваріату та колекціонування, кіно- та відеопродукція, фотоматеріали, які мають/можуть мати культурну, історичну, наукову, художню цінність та підлягають зберіганню.

Об’єктами дослідження у сфері захисту суспільної моралі може бути тільки візуальна та візуально-звукова інформація: відео, аудіовізуальна інформація, зображення, у тому числі фіксовані публічні дії з відтворенням сексуальних сцен. Такі твори можуть бути виконані з різних матеріалів, а також зафіксовані на будь-яких носіях (паперових, магнітних і кінострічках, електронних та ін.).

Дослідження здійснюється тільки в разі наявності об’єкта або надання безперешкодного доступу до об’єкта.

Основними завданнями судово-мистецтвознавчої експертизи є:

- здійснення атрибуції твору (установлення автора твору, періоду створення роботи, її належності до певної школи або майстерні тощо);

- визначення художнього рівня, історичного значення, культурної цінності та стану збереження твору;

- установлення автентичності об’єкта;

- визначення якісних змін, що відбувалися з об’єктом у процесі його використання: установлення факту реставраційних втручань, довільних вилучень (утрат), доповнень, інших переробок, яких зазнав об’єкт; - визначення орієнтовної вартості твору;

- визначення факту відповідності твору або продукції вимогам законодавства про захист суспільної моралі.

 Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Дослідження творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:

- Чи має наданий на дослідження об’єкт культурну, історичну або художню цінність?

- Коли, де і ким створений досліджуваний об’єкт?

- Чи є наданий на дослідження об’єкт оригіналом (авторською роботою), копією, виконаною іншою особою?

- У якій техніці та з яких матеріалів виготовлено об’єкт?

- З яких матеріалів створено об’єкт? (Залежно від видів матеріалів можливе проведення комплексного дослідження.)

- Яким є стан збереження об’єкта?

- Чи підлягав (підлягає) наданий об’єкт реставрації?

- Чи є наданий на дослідження об’єкт автентичним?

- Якою є орієнтовна вартість об’єкта, наданого на дослідження, у грошовому виразі (еквіваленті) на момент дослідження?

Дослідження продукції відповідно до вимог законодавства про захист суспільної моралі:

- Чи має інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, порнографічний характер?

- Чи належить інформація, що міститься на наданих на дослідження носіях інформації, до дитячої порнографії?

- Чи належить наданий на дослідження предмет до продукції порнографічного характеру?

- Чи містить твір, наданий на дослідження (кінематографічний, театральний, видовищний), сцени порнографічного характеру?

- Чи містить наданий на дослідження носій інформації твори, що мають сцени насильства та жорстокості?

- Чи містить наданий на дослідження носій інформації твори, що пропагують культ насильства та жорстокості?

(Наведений перелік питань не є вичерпним).

Мистецтвознавча експертиза не вирішує питання лінгвістики (щодо символіки); питання встановлення віку людини (на кшталт «Чи брали участь діти?»). Віднесення осіб до певної вікової категорії або встановлення наявності в них фізичних вад здійснюють тільки фахівці в галузі судової медицини.

Особливості призначення судової експертизи та правила поводження з окремими об’єктами

У супровідних документах (постанові, ухвалі, запиті) про призначення дослідження слід зазначити всю наявну інформацію про об’єкт дослідження, його роль у справі.

Твори мистецтва потребують дотримання спеціальних рекомендацій щодо поводження з ними та пакування, оскільки вони можуть бути виконані з різноманітних матеріалів, які мають свої фізико-механічні та фізико-хімічні властивості. Будь-які зміни стану фізичного збереження твору впливають на основні показники, за якими його оцінюють, його художню та матеріальну цінність.

Для повного та всебічного проведення мистецтвознавчого дослідження експерту необхідно надати дозвіл на зміну властивостей зовнішнього вигляду та/або часткове пошкодження об’єкта.

Дослідження продукції на відповідність вимогам законодавства про захист суспільної моралі

У разі потреби дослідити зміст комп’ютерної гри ініціатор дослідження залучає відповідного експерта в галузі комп’ютерно-технічних досліджень.

У разі виявлення на носії інформації великої кількості відео- та графічних файлів ініціатор дослідження вказує в ухвалі (постанові) назву файлів, які необхідно дослідити (великої кількості оптичних дисків – назву (номер) диска).

Дослідження продукції, яка пропагує культ насильства та жорстокості, проводять тільки комплексно із залученням фахівців з психологічних видів дослідження.